Vyberte produkt:     

Vexilologické zásady pro obce

ZÁSADY PRO SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ NOVÝCH PRAPORŮ OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
uplatňované v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 • Poměr šířky k délce listu* musí být jako u státní vlajky, tedy 2:3.
 • List nové vlajky nesmí být stejný jako list již existující vlajky obce v České republice, eventuálně i ve Slovenské republice.
 • Nová vlajka nesmí být zaměnitelná s existující státní vlajkou, případně regionální vlajkou (např. subjektů federací či jiných samosprávných celků, především ze sousedních zemí).
 • List nově vzniklé vlajky má vycházet z barev znaku obce, jeho barvy se však mohou omezit na základní. Za takové barvy se považují především barvy štítu nebo jednotlivých polí štítu a barvy hlavních figur. Za základní barvy se zpravidla nepovažují například barvy zbroje zvířat (např. drápy), střech budov apod.
  Je možné výjimečně akceptovat i vlajku odlišných barev od znaku obce, má-li taková vlajka vztah k historii obce, nebo byla-li věrohodně v minulosti užívána a obec si to tak přeje.
 • Zásadně se neschvaluje vlajka, na jejímž listu je štít městského znaku, protože by tak došlo k nadbytečné duplicitě obecních symbolů. Jednotlivých obecných figur ze znaku obce je přirozeně možno použít, včetně zrcadlových liter, nezrcadlové se nedoporučují.
  Na vlajce mohou být použity jen figury ze znaku či jejich deriváty. Není zapotřebí na vlajku přenášet všechny figury ze znaku. Není-li použita figura ze znaku, je nutné použít vexilologických figur (pruh, klín, krokev, kříž, apod.). Nelze používat libovolné geometrické plochy. Vexilologické figury by měly mít vztah ke znaku (tj. např. zkřížené ostrve, kladívka, klíče apod., kterou jsou ve znaku ve znaku, mohou být na vlajce zjednodušeny na ondřejský kříž, radlice na klín či krokev apod.).
 • Na vlajku obce nepatří nápis, text, heslo, realistické vyobrazení a vše, co snižuje vzájemnou rozeznatelnost vlajek.
 • Při možnosti výběru z několika variant se dává přednost vexilologicky vhodnějším návrhům odpovídajícím principu vlání, výraznějším a jednodušším variantám.
 • Rub a líc vlajkového listu musí být totožný.
 • Prapor obce má list vždy totožný s listem vlajky obce jak do podoby, tak do poměru stran.
 • Vlajkový list musí být jednoznačně slovně popsatelný vexilologickou terminologií tak, aby mohl být zhotoven bez grafické předlohy.
  Za závazný se považuje popis vlajky stanovený příslušným dekretem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

*Pojmem list se označuje celá plocha (pole) praporu či vlajky).

Λ

Na této rubrice spolupracuje:

Česká vexilologická společnost
Matúškova 34/796, 149 00 Praha 4 - Háje

Jediné, co mají naše vlajky společného s ostatními, je vítr.

Newsletter - zasílat novinky a akce:

Přihlásit
Odhlásit

Volejte 8 - 16 hod.

481 629 080

Pište na:

Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013 SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013
Valid HTML 5 Valid CSS! NAHORU