Vyberte produkt:     

Beaufortova stupnice síly větru

Stupnice pro měření síly (rychlosti) větru.

Každý den slýcháte v televizi a rozhlase ve zprávách o počasí informace o síle větru. Pojmy jako čerstvý vítr nebo slabý vítr nejsou poetické výrazy. Tyto pojmy zavedl v 19. století Francis Beaufort[boufért].

Kontraadmirál britského námořnictva Francis Beaufort se narodil 7. května 1774 v County Meath (Irsko) v rodině reverenda Daniela Augusta Beauforta (farář v Navay) a zemřel 13. prosince 1857 v Londýně.
Od 13 let Beaufort pobýval na moři jako stevard britského námořnictva. Již od mládí měl zálibu v meteorologii; již jako kadet si ve svých 16 letech začal vést pravidelné meteorologické záznamy. Vedle informacích o síle větru obsahovaly zápisy také informace o počasí. Beaufort vytvořil vlastní kódování, kterým označoval počasí.
V červnu 1805 byl ustanoven velitelem plachetnice, která byla pověřena plavbou do oblasti zátoky Rio de la Plata v Jižní Americe. Na palubě této válečné lodi sestavil v letech 1805 - 1808 stupnici pro odhad síly větru na moři. Toto kódování bylo v roce 1833 přijato jako oficiální značení v britském námořnictvu. V roce 1935 přijala mezinárodní konference upravenou formu tohoto kódování pro výměnu meteorologických údajů. Tak zvaná Beaufortova stupnice byla v britském námořnictvu od roku 1838 povinně používána pro všechny zápisy do lodních deníků.

Jeho původní stupnice z let 1805-1808, stejně jako stupnice z r. 1838 se však týkala pouze odhadu síly větru na moři a byla rozčleněna podle počtu a druhu plachet při plavbě soudobé fregaty. (Nejnižší stupeň znamenal nemožnost plavby, nejvyšší vichřici, při níž nemohla být rozvinuta žádná plachta.) Teprve značně později byly realizovány snahy stupnici kvantifikovat i upřesnit s ohledem na vývoj lodí. Charakter povrchu moře, který umožňuje odhad síly větru podle vlnění mořské hladiny jako kritérium výskytu určitého stupně Beauforta zavedl až v r. 1927 německý kapitán P. Petersen.
Za dobu svého používání Beaufortova stupnice prodělala množství změn, které reagovaly na aktuální potřeby měření síly větru. Např. v roce 1946 International Meteorological Committee rozšířil počet stupňů na 17 (z původních 12 stupňů) a definoval stupně rozsahem rychlostí větru měřených ve výšce 10 metrů nad povrchem. Tím byla Beaufortova stupnice síly větru změněna na Beaufortovu stupnici rychlosti větru.

Výhodou stupnice je její praktičnost, představitelnost a použitelnost bez jakýchkoliv přístrojů.

Níže jsou uvedeny dvě tabulky s popisem, jedna pro souš a druhá pro vodní hladinu.

Stupeň Vítr Rychlost Na souši
m/s km/h
0 bezvětří < 0,5 < 1 kouř stoupá kolmo vzhůru
1 vánek 1,25 1 - 5 směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2 větřík 3 6 - 11 listí stromů šelestí
3 slabý vítr 5 12 - 19 listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4 mírný vítr 7 20 - 28 zdvihá prach a útržky papíru
5 čerstvý vítr 9,5 29 - 39 listnaté keře se začínají hýbat
6 silný vítr 12 40 - 49 telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 mírný vichr 14,5 50 - 61 chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8 čerstvý vichr 17,5 62 - 74 ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 silný vichr 21 75 - 88 vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
10 plný vichr 24,5 89 - 102 vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11 vichřice 29 103 - 114 působí rozsáhlá pustošení
12 - 17 orkán 30 > 117 ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)


Stupeň Vítr Rychlost Hladina moře Výška vln
Uzly (kt) km/h [m]
0 bezvětří < 1 < 1 zrcadlo < 0,03
1 vánek 1 - 3 1 - 5 vlnky 0,03
2 větřík 4 - 6 6 - 11 světlejší hřbety vln 0,13
3 slabý vítr 7 - 10 12 - 19 lom vln 0,3 - 0,7
4 mírný vítr 11 - 16 20 - 28 místy bílé hřebeny 0,6 - 1,2
5 čerstvý vítr 17 - 21 29 - 39 nad vlnami vodní tříšť 1,2 - 2,4
6 silný vítr 22 - 27 40 - 49 silná vodní tříšť 2,4 - 4,0
7 mírný vichr 28 - 33 50 - 61 bílá pěna na vlnách 4 - 6
8 čerstvý vichr 34 - 40 62 - 74 bílá pěna na vlnách 4 - 6
9 silný vichr 41 - 47 75 - 88 vysoké rolující vlny 6
10 plný vichr 48 - 55 89 - 102 přepadající hřebenatky 6 - 9
11 vichřice 56 - 62 103 - 114 vlny pokryté pěnou 9 - 14
12 - 17 orkán > 62 > 117 vlnobití, pěna ve vzduchu > 14

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Λ

Jediné, co mají naše vlajky společného s ostatními, je vítr.

Newsletter - zasílat novinky a akce:

Přihlásit
Odhlásit

Volejte 8 - 16 hod.

481 629 080

Pište na:

Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013 SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013
Valid HTML 5 Valid CSS! NAHORU