Vyberte produkt:     

Vlajky na výšku

Jak správně vyvěšovat vlajky na výšku?

Odedávna je považován levý horní roh vlajky za nejčestnější místo. Například u vlajky USA se tam nachází modré pole s hvězdami. Pokud by se vlajka pro zavěšení na výšku pouze otočila o 90 stupňů, modré pole s hvězdami by se dostalo do pravé části vlajky. A to je špatný způsob vyvěšení vlajky. Pro správný způsob vyvěšení musíme poté celou vlajku zrcadlově obrátit, aby modré pole s hvězdami bylo opět umístěné na čestném místě vlevo nahoře. Vyvěšuje se tak vlastně rub vlajky.
Proto je při vyvěšení vlajky na výšku u České republiky z pohledu pozorovatele bílá vlevo a červená vpravo. Názorně je to vidět na obrázku níže.

Vyvěšení vlajek na výšku

Pro cizí vlajky vyvěšované na území České republiky platí domácí zákonná pravidla a zvyklosti.

Proč vyvěšení vlajek na výšku nepoužívat?

Vyjádření České vexilologické společnosti k tomuto problému.

PROBLEMATIKA SVISLÉHO VYVĚŠOVÁNÍ ČESKÉ STÁTNÍ VLAJKY
(v podobě tzv. korouhve, někdy též označované jako vyvěšení na výšku)

Zákon č.352 ze dne 18.září 2001 o užívání státních symbolů České republiky.... v § 9 b) stanovuje, že „při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, ...“ Nehovoří se tu o „vyvěšení“, ale jen o „umístění“, protože zákonodárce zřejmě měl hlavně na mysli použití vlajky k výzdobě vnitřních prostor budov, jejich vnějších stěn nebo slavnostních tribun. Zákon ale nezná pojem „korouhev“, což je základní důvod, proč se vyvěšování státních vlajek v podobě korouhví nedoporučuje. Zákon ovšem zároveň umožňuje používat tzv. “napodobeninu“ státní vlajky, což je list v podobě státní vlajky, ale s odlišným poměrem šířky a délky listu než je 2 : 3. Pokud tuto „napodobeninu“ použijeme ve svislém umístění a vyvěsíme pomocí ráhna na stožár, tak vlastně vytvoříme jakousi dekorativní napodobeninu státního symbolu v podobě korouhve. Ta se ovšem typologicky liší od vlajky právě tím, že list je upevněn na pohyblivém ráhnu, které může být příčné, křížové, či kolmé, někdy dokonce i dvojité.
Důvodů, pro které nedoporučujeme vyvěšovat, vztyčovat a vůbec používat naši státní vlajku v podobě korouhve, je mnoho. Jsou historicko-teoretické i praktické. Zatímco účelem a smyslem vlajky je vlát a identifikovat plavidlo, budovu, pevnost, či státní hranici apod., tak korouhve byly a jsou užívány jako nesené symboly při církevních slavnostech, procesích, poutích a mezitím jsou trvale ukládány v kostelích, chrámech či depozitářích. Právě svislá konstrukce jejich listů umožňuje stálou zřetelnost vyobrazení a nápisů na nich vyšitých či namalovaných. Listy jsou proto opatřeny ráhny a těžkými třapci na dolním okraji listu, aby i ve větru byl jejich obsah pro diváky čitelný.
Vyvěšování státních barev v podobě korouhví mělo v minulosti i jistý národně-politický podtext. Právě na Slovensku, kde ostatně mezi státní symboly korouhev dodnes oficiálně patří, se pod vlivem církve místo československých vlajek většinou používaly právě korouhve. Obdobně tomu je dodnes v Německu, především ve vnitrozemských spolkových zemích, kde se navíc korouhve nadbytečně doplňují zemskými či komunálními znaky a používají hlavně k dekoraci veřejných prostor při různých slavnostech a akcích. Vyvěšování státních a městských symbolů v podobě korouhví se u nás ovšem praktikovalo již před rokem 1918 a spolu s vyvěšováním městských barev, ať již v podobě korouhví či praporů bylo v našem pohraničí v údobí 1918 až 1938 projevem německého nacionalismu. I proto se v úředním tisku „Státní vlajka a prapory při slavnostní výzdobě soukromé“, vydaném ministerstvem vnitra v roce 1946, s.16 jednoznačně o státní vlajce praví : „Nesmí býti upevněna na dřevěné či kovové tyči v podobě korouhve, což platí i o praporu ve státních barvách.“
Dalším problémem je správné vyvěšení „státní vlajky v podobě korouhve“ na stožár. List korouhve totiž musí být přichycen na ráhno opatřené na koncích trojúhelníkovým lankovým závěsem, který se přivazuje či zachycuje na oko vztyčovacího stožárového či žerďového lanka. Pokud je bezvětří a list svisle a klidně visí, je správná orientace korouhve dána stožárem či žerdí, které jsou za listem. Při jakémkoliv závanu větru se však poloha listu přirozeně mění a občané si stěžují, že korouhev byla vyvěšena nesprávně. Při směrově se měnícím větru navíc běžně dochází k nepravidelnému vlání korouhve a k jejímu zamotání nejen do lanek, ale i kolem vrcholu stožáru, což se velice obtížně napravuje, prodražuje provoz a působí navíc neesteticky a neprofesionálně.
V posledních letech se u nás objevuje snaha napodobovat zahraničí a libovolně vyvěšovat firemní vlajky, praporce, korouhve a vývěsky na nejrůzněji konstruované stožáry či žerdě. Pokud je jejich účelem upozornit na příslušnou firmu a její výrobky, nelze formu jejich vyvěšování určovat či stanovovat. Jakmile jsou však kombinovány se státními symboly, je nezbytné dodržovat příslušná zákonná ustanovení o jejich způsobu užívání.
Nelze proto vyvěšovat českou státní vlajku jako korouhev na různé kovové konstrukce, ať již v podobě pevných či pohyblivých kolmých ráhen či dokonce rámů, do nichž jsou textilní listy napnuty. Z výsostného státního symbolu by se tak stala pouhá dekorace, navíc na úrovní firemních reklamních a propagačních log.
Základním metodickým důvodem pro nepoužívání „českých státních korouhví“ je, že při této technologické praxi vyvěšování nelze na základě zákona stanovit správné umístění barevných polí listu. Poloha polí se totiž mění podle toho, zda pozorovatel je před instalovanou korouhví, či za ní. Obdobně při vyvěšení na kolmém pohyblivém ráhnu a při jeho následném volném pohybu působením větru se orientace korouhve neustále mění. Stejně tak je nevhodné vyvěšovat v podobě korouhví vlajky jiných států se znaky či emblémy, jejichž poloha není vždy jednoznačně stanovena. Dojde-li přece jen k jejich dekoračnímu svislému umístění, například na stěnu, pak je třeba dodržet stejná pravidla jako při vyvěšení napodobeniny české státní vlajky.
Pokud majitel objektu chce zdůraznit svůj vztah k České republice, dalším státům či Evropské unii, je optimálním řešením státní vlajky vyvěsit samostatně a dominantně dle stanovených zákonných pravidel a pohledově je oddělit od nejrůznějších firemních, reklamních a propagačních vlajek, korouhví a vývěsek, které pak lze dekorativně instalovat s pomocí výše uvedených nejrůznějších konstrukcí, jinak pro vlajky státní zcela nevhodných.

PhDr. Zbyšek Svoboda,
expert podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
Soudní znalec pro obor vexilologie,
člen výboru České vexilologické společnosti

Na této rubrice spolupracuje:

Česká vexilologická společnost
Matúškova 34/796, 149 00 Praha 4 - Háje

Jediné, co mají naše vlajky společného s ostatními, je vítr.

Newsletter - zasílat novinky a akce:

Přihlásit
Odhlásit

Volejte 8 - 16 hod.

481 629 080

Pište na:

Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013 SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013
Valid HTML 5 Valid CSS! NAHORU