Vyberte produkt:     

Vyjádření státního smutku vlajkou a praporem

Státní smutek se vlajkou vyjadřuje jejím spuštěním na půl žerdi. Je-li kromě státní vlajky na jiném stožáru vztyčena další vlajka, například hlavního města Prahy nebo podniková, spouští se rovněž na půl žerdi.
Při spouštění vlajky na půl žerdi se jako projev úcty státnímu symbolu zachovává vlajková etiketa:
Pokud není státní vlajka v době státního smutku trvale vyvěšena, nejdříve se důstojně vztyčí až na vrchol stožáru, nechá se asi pět vteřin vlát a teprve potom se spustí na půl žerdi. Jinými slovy: vlajka se nevztyčuje na půl žerdi, ale vždy se spouští na půl žerdi.
Obdobný ceremoniál se opakuje při ukončení státního smutku: státní vlajka se vztyčí na vrchol stožáru, nechá se chvíli vlát a následně se spustí až dolů a odepne. Pokud státní vlajka po skončení státního smutku zůstává trvale vyvěšena, pouze se vytáhne na vrchol stožáru.

Vyvěšuje-li se jen jedna státní vlajka a k dispozici jsou dva stožáry, vyvěsí se na čestném místě, tj. na levém stožáru při pohledu na zdobený objekt. Pravý stožár zůstává prázdný, případně je na něm vlajka společnosti, města apod., v případě smutku rovněž spuštěná na půl žerdi.

Černá vlajka se na stožár nevyvěšuje, spuštění státní vlajky na půl žerdi je dostatečným a především oficiálním vyjádřením státního smutku – viz § 9, odst. h) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů, v platném znění.

Černý prapor se používá jen tam, kde se místo vlajek z technických důvodů používají prapory. (Rozdíl mezi vlajkou a praporem: Prapor je navlečen rukávem na žerď, která je umístěna v držáku – tuleji; vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka.)
Protože prapor není možné technicky spustit na půl žerdi, přidává se k němu černý prapor. Státní prapor se umístí vlevo, černý prapor vpravo při pohledu na zdobený objekt. Není-li možné z technických důvodů současně vyvěsit státní a černý prapor (např. nejsou k dispozici dva držáky), vyvěsí se jen černý prapor. Ve zcela výjimečných případech, kde není technicky snadné či možné k vyvěšené státní vlajce ve formě praporu doplnit černý prapor zůstává prapor vyvěšen beze změny.
Zvyk některých zemí připevnit na horní část žerdi praporu černou stuhu se u nás neužívá. Zákon o užívání státních symbolů uvádí, že na vlajce nesmí být žádný smuteční závoj.

Doba vyvěšení
Podle § 7 zákona č. 352/2001 Sb. v platném znění, o užívání státních symbolů, se uvádí, že vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po státním svátku či státním smutku.

Λ

Na této rubrice spolupracuje:

Česká vexilologická společnost
Matúškova 34/796, 149 00 Praha 4 - Háje

Jediné, co mají naše vlajky společného s ostatními, je vítr.

Newsletter - zasílat novinky a akce:

Přihlásit
Odhlásit

Volejte 8 - 16 hod.

481 629 080

Pište na:

Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla Internetový obchod - vlajky, reklamní vlajky, státní vlajky, interiérové vlajky, praporky, muší křídla SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013 SPOLEHLIVÁ FIRMA 2013
Valid HTML 5 Valid CSS! NAHORU